Algemene voorwaarden Good Vibes Academy

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke dienst en transactie tussen Good Vibes Academy en derden.

1. Contactgegevens.

Good Vibes Academy zal de contactgegevens van klanten en leads niet delen met derden en houdt zich aan de privacywetgeving rond bijhouden van contactgegevens.

2. Materiaal Good Vibes Academy

De programma’s die op de website aangeboden worden, werkboeken die gebruikt worden of informatie op de website www. goodvibesacademy.be staan, mogen niet gekopieerd of gedeeld worden met derden zonder schriftelijke toestemming van GVA

3. Resultaten programma's en trainingen

GVA heeft de programma’s die aangeboden worden, gemaakt als begeleiding in een bewustzijnsproces. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de aangeboden programma’s volgens de gegeven instructies te gebruiken om het gewenste resultaat te behalen. De klant gaat ermee akkoord om de verantwoordelijkheid voor zijn resultaat, volledig op zich te nemen. GVA verbind zich er mee om de klant zo goed mogelijk te begeleiden bij het behalen van het gewenste resultaat. De resultaten die beloofd worden op de website of folders, zijn reeds eerder bewezen door klanten uit het verleden.

4. Bijzondere vrijstellingsregeling

Good Vibes Academy valt onder de bijzondere vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen. (Artikel 56 van het BTW-wetboek) en is geregistreerd als gezin coaching.

5. Registratie gezinsbegeleiding

Gezinsbegeleiding is een niet-gereguleerd beroep. In het kader van deze overeenkomst zullen we altijd alleen de services bieden die hierin worden vermeld, en als we vaststellen dat we u niet kunnen helpen, zullen we u doorverwijzen naar een bevoegde persoon die u kan helpen.

 • De klant verstaat dat Good Vibes Academy geen psychologisch of medisch advies kan verstrekken en dat begeleiding op geen enkele manier een deugdelijke behandeling door een erkende zorgverlener mag vervangen. Good Vibes Academy functioneert niet als een erkende arts, psycholoog, psychiater, Master in Family Therapy (MFT) of een Master in Social Work (MSW) en de bovengenoemde diensten vallen niet onder de vereiste licenties in de woonstaat van GVA, noch worden ze gereguleerd door een overheidsinstantie.

6. Betaling programma's en diensten

 • Vooraf betaling. Alle diensten en programma’s worden vooraf betaald. Het is niet mogelijk om een programma of coaching te starten alvorens de betaling is voldaan, tenzij anders schriftelijk overeengekomen en met wederzijds akkoord.
 • Betaling in termijnen. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal eenmalig een herinnering gestuurd worden. Blijft de betaling uit, dan zal er een incassobureau de betaling invorderen.

6.A. Het is niet mogelijk om geld terug te vragen bij ontevredenheid over een programma of training.

6.B Betaaltermijn van vijf werkdagen

 • De klant gaat ermee akkoord om de besproken betalingsafspraken te voldoen binnen 5 werkdagen, tenzij anders overeengekomen en vermeld in de overeenkomst.
 • Tot vijf werkdagen na het opstellen van de verkoopovereenkomst is het mogelijk om deze éénzijdig het contract op te zeggen door dit schriftelijk mee te delen via mail naar support@goodvibesacademy.be (met antwoordbevestiging). De betaalde bedragen zullen volledig worden terug gestort (exclusief transactiekosten). Na 5 werkdagen is het niet meer mogelijk om de verkoopovereenkomst op te zeggen en moet het totaalbedrag van de overeenkomst betaald worden binnen de afgesproken termijn.
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn zal eenmalig een herinnering gestuurd worden. Blijft de betaling uit, dan zal er een incassobureau de betaling invorderen.

7. Kosteloos annuleren van een afspraak

 • Afspraken die via onze website worden ingeboekt, kunnen tot 24 uur voor de afspraak kosteloos geannuleerd worden. Dit kan via e-mail met naar support@goodvibesacademy.be. Heb je via e-mail een afspraakbevestiging ontvangen van Calendly? Dan kan je de afspraak rechtstreeks annuleren via de link in de afspraakbevestiging of reminder die twee dagen voor de afspraak ontvangt.
 • De klant dient bij verhindering van een afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren, maar in ieder geval 24 uur vooraf aan de afspraak. Dit kan via e-mail naar support@goodvibesacademy.be (met antwoordbevestiging) of telefonisch op het nummer: +32 499 25 10 85. Klanten die zonder verwittigen niet komen opdagen (no-show), verliezen hierbij een afspraakmoment. Wanneer de klant meer dan 15 minuten te laat komt, mag de afspraak geannuleerd worden door Good Vibes Academy De afspraak kan in overleg wel uitgevoerd worden, rekening houdend met het geplande eind uur.
 • In geval van overmacht, hoeven beide partijen zich niet aan de annuleringsvoorwaarden te houden. Overmacht bestaat uit datgene wat de wet hierover zegt.

8. Strategiegesprek

Tijdens een strategiegesprek wordt onderzocht welke strategie de klant bij de gewenste groei / resultaat kan brengen. Kiest de klant na dat gesprek om een programma of begeleiding bij Good Vibes Academy te volgen, dan wordt de investering van dit gesprek in mindering gebracht. Deze regel is alleen van toepassing bij de programma’s die vermeld staan op deze pagina.

9. Individuele begeleiding of training in groep

 • Bij individuele begeleiding of training in groep, gaat de klant ermee akkoord om met GVA alle informatie te delen waar uitdagingen of hulp gewenst is.
 • De klant gaat ermee akkoord dat kwesties die niet gedeeld zijn met GVA, niet opgelost worden of de succesvolle verwezenlijking van zijn doelen kan belemmeren. GVA gaat ermee akkoord om de best mogelijke moeite te doen om de klant te assisteren en te begeleiden bij het oplossen van de kwesties die gedeeld worden. GVA houdt alle informatie die gedeeld wordt als vertrouwelijke informatie die verder niet met derden gedeeld wordt.
 • De klant gaat ermee akkoord dat er taken gedaan moeten worden tussen gesprekken of bij programma’s. De klant doet alle mogelijke moeite om deze taken te voldoen. De klant gaat er verder mee akkoord dat als de taak niet gedaan is, de uitkomst van de begeleiding niet voorspeld kan worden.
 • GVA kan éénzijdig beslissen om de samenwerking stop te zetten als blijkt dat de samenwerking niet vruchtbaar is of als blijkt dat de groepsdynamiek negatief beïnvloedt wordt door de  een deelnemer. GVA dient hiervoor geen toestemming of bevestiging te vragen bij de klant. Er zal maximaal 50% van het totaalbedrag terug betaald worden. Afhankelijk van het aantal gevolgde workshops/calls, zal berekend worden wat het bedrag is dat de klant terug krijgt. Over deze regeling valt niet te discussiëren of onderhandelen, de berekening is vastgelegd en zal als bijlage toegevoegd worden bij de kredietnota.

10. Good Vibes MEMBERSHIP

Bij aanvang van het Good Vibes MEMBERSHIP ga je akkoord met een samenwerking van 12 maanden. Het is niet mogelijk om het membership vroegtijdig stop te zetten. Na twaalf maanden stopt het MEMBERSHIP en de bijhorende betaling automatisch.

11. Tijdsduur samenwerking

De overeenkomst die gemaakt is, dient binnen de vooropgestelde periode uitgevoerd te worden. Good Vibes Academy stelt zich flexibel op en is bereid sessies te verzetten als dit voor de klant owv omstandigheden beter uitkomt. Uiterlijk 1 maand na de vooropgestelde einddatum vervallen de sessies of workshops die nog niet zijn opgenomen, tenzij onderling anders overeengekomen met schriftelijke bevestiging).

@2020 Good Vibes Academy - support@goodvibesacademy.be - BE0822 097 269